Różne formy ubezpieczeń, przeczytaj!

link4

Jak należy przygotować oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Każdy kierowca stara się jeździć bezpiecznie i unikać kolizji z innymi pojazdami. Nie zawsze jest to możliwe, nawet podczas jazdy z zachowaniem dużej ostrożności. Sprawcą wypadku może być inny kierowca. Do uszkodzeń może dojść także poprzez siły natury lub inne czynniki, na które właściciel samochodu nie ma wpływu. Warto wiedzieć, w jaki sposób zachować się na miejscu niebezpiecznego zdarzenia. Dzięki temu ograniczymy czas potrzebny na naprawę auta, a wypłacone odszkodowanie będzie miało wysokość odpowiadającą realnym stratom w mieniu.

Kolizja na drodze to nie wypadek

Na początek należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym różni się kolizja od wypadku na drodze? Mówiąc najkrócej, kolizja to sytuacja, w której uszkodzeniu uległy wyłącznie pojazdy. Na miejsce zdarzenia nie musi być wezwana Policja, a kierowcy mogą porozumieć się samodzielnie w celu naprawy swoich aut. Jeśli w wynik zdarzenia obrażenia odnieśli także ludzie, mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Należy wtedy wezwać funkcjonariuszy Policji, którzy określą rozmiar szkód i osobę winną za wywołanie zdarzenia.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Porozumienie się kierowców między sobą polega na tym, że jedna ze stron bierze na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia aut. Osoba poszkodowana może wtedy zwrócić się o wypłatę odszkodowania lub zorganizowanie naprawy pojazdu do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Aby było to możliwe, należy zebrać komplet ważnych informacji i sporządzić dokument o nazwie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Może być on sporządzony na zwykłej kartce papieru lub według jednego ze wzorów dostępnych w Internecie. Najważniejsze jest jednak, aby oświadczenie sprawcy kolizji zawierało szereg informacji pozwalających na rozpoczęcie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

Przekazanie danych do ubezpieczyciela

Wśród danych, jakie powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, warto wymienić dane osobowe i adresowe kierowców, dane pojazdów biorących udział w kolizji, a także informacje o obowiązkowych polisach ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie sprawcy kolizji musi też zawierać szczegółowy opis zdarzenia oraz informację, który kierowca uznał siebie za sprawcę kolizji. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić wzory dokumentów dostępne w sieci, aby nie przeoczyć ważnych danych. Gotowe oświadczenie sprawcy kolizji drogowej należy dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej osoby winnej za wywołanie zdarzenia. Firma podejmie wszystkie niezbędne formalności w celu szybkiej likwidacji szkody. 

You may also like...